Ogłoszenie

Prosimy Rodziców o zgłaszanie do dyrektora lub nauczycieli pomysłów dotyczących ciekawych imprez, uroczystości, wyjść, wyjazdów na wycieczki oraz do zakładów pracy.

Dziękujemy