Kadra pedagogiczna:

mgr Barbara Rzemieniecka - dyrektor przedszkola

mgr Anna Borowska - wicedyrektor przedszkola

mgr Mariola Łapińska -- nauczyciel

mgr Jolanta Kalińska - nauczyciel

Bożena Szamreta - nauczyciel

mgr Joanna Dybowska - nauczyciel

mgr Iwona Hołowienko - nauczyciel

mgr Karolina Kowalewska- nauczyciel

mgr Beata Tarasiuk- nauczyciel

mgr Grażyna Świrydowicz- nauczyciel

mgr Lucyna Kołosowska- nauczyciel

mgr Elżbieta Baranowska- nauczyciel

Bożena Olewińska- nauczyciel