8.00 - 8.20 - schodzenie sie dzieci, zajęcia indywidualne (dzieci są aktywne w zakresie organizacji swojego życia: śmiało zgłaszają propozycje działań, rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw);

8.20 - 8.30 - zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne (pobudzanie aktywności dzieci);

8.30 - 8.40 - czynności samoobsługowe w łazience;

8.40 - 9.00 - śniadanie;

9.00 - 10.00 - zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, zabawy dydaktyczne i ruchowe (dzieci odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych werbalnych, korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania;

10.00 - 11.00 - spacery, zabawy w ogrodzie, gry terenowe - w zależności od pogody (dzieci są świadome z korzyści płynących z pobytu na świeżym powietrzu, samodzielnie i prawidłowo korzystają z szatni i pomieszczeń sanitarnych);

11.00 - 11.30 - obiad;

11.30- 14.00 - zajęcia, indywidualne słuchanie bajek z uwzględnieniem przeżyć i zainteresowań dzieci;

14.00 - 14.20 - przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek;

14.20 - 16.30 - zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym, zajęcia dydaktyczne i ruchowe, zajęcia indywidualne;

16.30 - 17.30 - rozchodzenie się dzieci.