8.00 - 8.20 -powitanie dzieci, zajęcia indywidualne ( dzieci są aktywne w zakresie organizacji swojego życia: śmiało zgłaszają propozycje działań, rozwijają swoje zainteresowania w kącikach zabaw);

8.20 - 8.30 - zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, pląsy;

8.30 - 8.40 - czynności samoobsługowe w łazience;

8.40.- 9.00 - śniadanie;

9.00 - 9.40 - zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, zabawy dydaktyczne i ruchowe (dzieci odkrywają i kreują rzeczywistość podczas wycieczek, zabaw, działań plastycznych, muzycznych, ruchowych werbalnych);

9.40 - 9.50 - czynności samoobsługowe w łazience i w szatni;

9.50- 10.50 - spacery, zabawy w ogrodzie;

10.50 - 11.00 - czynności samoobsługowe w szatni i w łazience;

11.00 - 11.30 - obiad;

11.30 - 12.00 - przygotowanie do odpoczynku;

12.00 - 14.00 - odpoczynek ;

14.00 - 14.20 - wstajemy z leżaków i ubieramy się;

14.20 - 14.30 -zabawa ruchowa, zabawy ze śpiewem, podwieczorek;

14.30 - 15.00 - zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne i ruchowe; jeśli zostajemy dłużej bawimy się razem z "Biedronkami"